10/02/2018
11/14/2018
10/04/2018
11/20/2018
11/23/2018
11/28/2018
1 วันที่แล้ว 4,827
6 วัน ที่แล้ว 7,958
1 เดือนที่แล้ว 6,927
1 เดือนที่แล้ว 2,810
1 เดือนที่แล้ว 41,584
1 เดือนที่แล้ว 3,395
1 สัปดาห์ที่แล้ว 15,327
2 เดือน ที่แล้ว 12,132
2 เดือน ที่แล้ว 9,601
2 สัปดาห์ ที่แล้ว 4,130
4 เดือน ที่แล้ว 11,189
5 เดือน ที่แล้ว 7,330
6 เดือน ที่แล้ว 65,772
6 เดือน ที่แล้ว 92,045
7 เดือน ที่แล้ว 6,704
Close
11/10/2018
10/10/2018
Close
11/10/2018
Close