L.M. Montgomery`s Anne of Green Gables: The Good Stars (2017) HDTV

แอนเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาว ครอบครัวเพื่อนและคนรักทั่วบรรยากาศ PEI ออกจากโรงเรียนไปแล้วมีความว่างเปล่าที่กรีนเกเบิลส์ ลองใช้สิ่งใหม่และนวัตกรรมแอนน์ตัดสินใจในอนาคตของเธอ

Loading...

TAG: หนังตลก หนังครอบครัว หนังในปี2017 L.M. Montgomery`s Anne of Green Gables: The Good Stars (2017)