Mr.Vampire ผีกัดอย่ากัดตอบ 4 (1988)

Mr.Vampire ผีกัดอย่ากัดตอบ 4 (1988) นักบวชผู้นับถือลัทธิเต๋าไม่พอใจเกินไปเมื่อเพื่อนร่วมงานนักบวชชาวพุทธของเขาเข้ามาใกล้ พวกเขาต้องระหองระแหงและดวลคงที่ แต่ในไม่ช้าจะต้องเอาชนะโอกาสของพวกเขาต่อกันเมื่อแวมไพร์แตกตัวจากโลงศพของเขาในขบวนใกล้ ๆ และขู่ว่าจะทำลายล้างโลก 
หนังออนไลน์.com

Loading...

TAG: ดูหนังออนไลน์ Mr.Vampire ผีกัดอย่ากัดตอบ4 (1988)